Lääkinnällinen kuntoutus rovaniemi

Käyntiosoite:

Hallituskatu 20 B  ( 2 krs.)

96200 Rovaniemi

p. 050 5555077

norther@norther.fi

Sijaintimme

 

Postiosoite:

NorTher Oy

PL 8

96101 ROVANIEMI

 

Toimintaterapia

NorTher toimii Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen (toimintaterapia) palveluntuottajana Lapin vakuutuspiirin alueella.

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä lääkinnällistä kuntoutusta, 
joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen.

Toimintaterapiasta hyötyvät lapset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vajaakuntoiset työikäiset, ikääntyvät henkilöt ja henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut sairauden tai vammautumisen vuoksi.

Toimintaterapiaan hakeudutaan lääkärin lähetteellä, Kelan, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Toimintaterapiaan voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana.

Toimintaterapiapalvelu sisältää arvioinnin ja terapiajakson, joiden toteutuksesta vastaa laillistettu toimintaterapeutti. Terapiajakson aikana asiakas harjoittaa tavoitteellisesti valmiuksiaan ja taitojaan, joita hän tarvitsee omassa arjessaan. Toimintaterapia voi toteutua Hallituskadun toimitiloissa, asiakkaan omassa toimintaympäristössä kuten päiväkodissa, koulussa, kotona ja asiointikäynnillä, asiakas-
kunnan tiloissa osana hoidollista työryhmää tai Terapiakeskuksessa Norvajärvellä.

Yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa on luonteva osa terapian sisältöä ja toteutuneesta terapiasta laaditaan palaute asiakkaalle ja lähettävälle taholle.

 

 

ToimintaterapiaKelan maksusitoumuksella

Luontokokemus toimintaterapiassa. Ympäristöön ja eläimiin tutustuminen.