Elena Huusko

Toimintaterapeutti AMK

Rovaniemi

Housing Enabler – menetelmäkoulututettu
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op 2022
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op 2023

puh. 044 726 4571
elena.huusko@norther.fi

Asiakasasioissa yhteydenotot toimistoon puh. 050 555 4763

Elena on aloittanut työskentelyn Norther Oy:ssä keväällä 2018. Elena työskentelee lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Voimavarakeskeisyys, ratkaisukeskeinen työote ja vuorovaikutteisuus luovat pohjaa Elenan työskentelylle. Elena hyödyntää työssään eläin- ja luontoavusteisuutta.