Elena Huusko

Toimintaterapeutti AMK

Vanhempainvapaalla

(Rovaniemi, Sodankylä, Salla)

Housing Enabler – menetelmäkoulututettu

puh. 044-7264571
elena.huusko@norther.fi

Asiakasasioissa yhteydenotot toimistoon puh. 050 5554763

Elena on aloittanut työskentelyn Norther Oy:ssä keväällä 2018. Elenalle on karttunut eniten kokemusta nuorten kanssa työskentelystä, mutta hän toimii mielellään laaja-alaisesti eri asiakasryhmien kanssa, niin ryhmä- kuin yksilömuotoisesti. Elena hyödyntää mielellään luonto- ja eläinavusteisuutta työssään. Vuorovaikutteisesti, yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan verkostojen kanssa toimiminen luo pohjaa Elenan työskentelylle.