KUNTOUTUSPALVELUT

NorTher Oy:n tuottamalla terveyspalvelulla autamme täydentämään Lapin julkisen sektorin psykologi-, psykoterapia-, puheterapia- ja toimintaterapiapalvelua yhteistyösuhteessa kunnan tai muun julkishallinnon organisaation kanssa. Tarjoamme Psykologin, psykoterapeutin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin tutkimus-, terapia- ja koulutuspalvelua ammattimaisesti ja joustavasti sopimuksen mukaan.  Toimimme vastuullisena yhteistyökumppanina ja pyrimme räätälöimään palveluratkaisumme asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

NorTher Oy:n terveyspalvelun toimitiloissa pidetään psykoterapia , perhe- ja pariterapia, puheterapia, toimintaterapia, Laku-perhekuntoutus, Nuotti-valmennus ja fysioterapia vastaanottoa.

Toimitilat sijaitsevat Hallituskadulla Rovaniemen ydinkeskustassa. Tiloihin on esteetön kulku myös liikuntarajoitteisille asiakkaille.

Puheterapeuttimme, toimintaterapeuttimme, Nuotti-valmentajamme ja Laku-työryhmämme tekevät myös koti- ja koulukäyntejä tai työskentelevät asiakaskunnan tiloissa osana hoidollista työryhmää.

NorTher Oy toimii mm. seuraavissa kunnissa: Kemijärvellä, Kittilässä, Kuusamossa, Muoniossa, Posiolla, Ranualla, Rovaniemellä, Sallassa ja Sodankylässä.

NorTher toimii Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (puheterapia) palvelutuottajana Lapin vakuutuspiirin alueella.

Puheterapia sisältää tutkimisen, kuntoutuksen ja ohjauksen. Terapia voi toteutua joko yksilö- tai ryhmäterapiana.

Tarjoamme fysioterapiaa, monipuolisia työhyvinvointia tukevia kursseja ja palveluita, myös yrityksille ja työntekijöille. 

Perinteisten fysioterapiapalveluiden lisäksi olemme erikoistuneet luonto-ja eläinavusteiseen fysioterapiaan.

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä lääkinnällistä kuntoutusta,
joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen.

LAKU-perhekuntoutus on suunnattu 5 – 15 vuotiaille lapsille joilla on neuropsykiatrisia haasteita tai vaikeuksia arjessa, esim. päiväkodissa, koulussa tai kotona.

NUOTTI- valmennus on suunnattu 16 – 29 -vuotiaille nuorille joiden voimavarat ovat vähissä, arjessa on haasteita ja tulevaisuuden suunnittelu tuntuu vaikealta tai joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä.

Neuropsykiatrinen kuntoutus tai kuntoutusohjaus on kuntoutujan omassa toimintaympäristössä toteutuvaa terveydenhuollon toimintaa, jossa on valmennuksellinen, pulmia ennaltaehkäisevä, kuntoutujan arkeen jalkautuva työote.

Oma väylä on 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus. Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksia, harjoitella arjen hallintaa, asiointia, opiskelu- työ- ja vapaa-ajan rytmittämistä sekä antaa tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. 

Perheterapia on psykoterapian muoto, jonka tavoitteena on perheen sisäisen / puolisoiden välisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttuminen ja myönteisten voimavarojen löytäminen perheenjäsenten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.