Fysioterapia

hevosavusteinen psykoterapia

Hevosavusteinen psykoterapia

Hevosavusteinen psykoterapia on tavoitteellista, psyykkisen häiriön poistamiseen tai lievittämiseen tähtäävää ammatillista terveydenhuollon toimintaa. Hevosavusteisessa psykoterapiassa olennainen hoitava elementti on tavoitteellinen vuorovaikutusprosessi asiakkaan, hevosen ja terapeutin välillä.

Hevosavusteisessa psykoterapiassa harjoitellaan havainnoimaan omia oletuksia, toimintatapoja, reaktioita ja tunteita suhteessa hevoseen, toimintaan ja terapeuttiin. Terapiassa opetellaan rakentavaa kommunikointia ja suhteessa olemista. Talliympäristö, hevonen vuorovaikutuskumppanina ja liikekokemus luovat mahdollisuuksia asiakkaan hyvinvointia häiritsevien uskomusten ja tunteiden terapeuttiseen työstämiseen. Liikekokemuksen kautta terapiatyöskentelyn piiriin saadaan myös esikielellisiä, kehollisia muistoja sekä niihin liittyviä varhaisia uskomuksia ja tunnetiloja. Hevosavusteisen psykoterapian avulla harjoitellaan rakentavia vuorovaikutus- ja toimintatapoja sekä luodaan mahdollisuuksia uusiin terveisiin tunnesäätely- ja käyttäytymismalleihin.

Hevosavusteisesta psykoterapiasta Yle Areenassa. 

Maija-Liisa Juntti – Uula Kuvaja

Terapiaan Kelan tukemana

  • Olet oikeutettu Kelan tukemiin terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.
  • Kelan terapiaa varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa hoitava lääkärisi julkisessa terveydenhuolloss
  • Norther Oy toimii Kelan kuntoutuksen palvelutuottajana koko Lapin alueella. 

Terapeutit