Neuropsykiatrinen kuntoutus

Neuropsykiatrinen kuntoutus

Neuropsykiatrinen kuntoutus tai kuntoutusohjaus on kuntoutujan omassa toimintaympäristössä toteutuvaa terveydenhuollon toimintaa, jossa on valmennuksellinen, pulmia ennaltaehkäisevä, kuntoutujan arkeen jalkautuva työote. Työskentelyn tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn ja arjen hallinnan vahvistaminen sekä opiskelu- tai työkyvyn parantaminen. Kuntoutukseen osallistuu kuntoutujan lisäksi usein kuntoutujan perhe ja muu lähiverkosto. 

NorTher Oy:ssä neuropsykiatrista kuntoutusta ja kuntoutusohjausta tarjoavat pitkän työkokemuksen omaava NEPSY-asiantuntijat. 

Neuropsykiatrinen kuntoutus toteutuu yksilö-, perhe- tai ryhmäkuntoutuksena. Tarvittaessa kuntoutusohjaajan työparina toimii psykologi, psykoterapeutti, perheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta ja kuntoutusohjauksesta hyötyvät lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on neuropsykiatrinen häiriö tai sen suuntaisia oireita, sekä heidän perheensä ja muu lähiverkostonsa. Neuropsykiatrista kuntoutusta tarvitaan silloin, kun lapsella, nuorella tai aikuisella on todettu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja / tai opiskelu- ja toimintakyvyn ongelmia ja kun perhe tarvitsee tukea kasvatustyössään. Kuntoutukseen ohjaustuvilla henkilöillä voi olla myös muita psyykkisiä haasteita, kuten tunne- ja käytöshäiriö, syömishäiriö, oppimiskyvyn häiriö, masennus, tai ahdistuneisuushäiriö.

Asiantuntijapalvelu

Asiantuntijapalvelu on kunnalle (terveystoimi, sosiaalitoimi, sivistystoimi) tarjottavaa konsultaatiota ja / tai asiakastyötä NEPSY-asiakkaiden ja heidän verkostojensa parissa. Työ voi olla konsultatiivista, ennaltaehkäisevää työtä, arviointia ja ohjausta sekä kuntouttavaa työtä. Työ voidaan toteuttaa perheissä, koulussa, päiväkodilla tai vastaanotolla. Palvelu räätälöidään asiakaskunnan tarpeen ja toiveen mukaisesti.

Kuntoutukseen Kelan tukemana

  • Voit saada neuropsykologista kuntoutusta Kelan tukemana. 
  • Neuropsykologisen kuntoutuksen käynnistäminen edellyttää aina neuropsykologista tutkimusta. 
  • Norther Oy toimii Kelan kuntoutuksen palvelutuottajana koko Lapin alueella. 

Terapeutit

Mika Toivonen

Kuntoutusohjaaja psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ADHD-coach, liikunnanohjaaja

Tutustu