oma väylä -kuntoutus

NorTher Oy on Kelan Oma väylä -kuntoutuksen paveluntuottaja.

Oma väylä on 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus. Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksia, harjoitella arjen hallintaa, asiointia, opiskelu- työ- ja vapaa-ajan rytmittämistä sekä antaa tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. 

Oma väylä -kuntoutus koostuu tapaamisista valmentajan kanssa sekä yksilöllisesti että ryhmätapaamisina. Kuntoutuksen aikana tapaamisia järjestetään myös kuntoutujan läheisille. 

Kuntoutusta Kelan tukemana

  • Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.
  • Kelan tukemaa Oma väylä -kuntoutusta voit hakea jos sinulla on todettu joko autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD
  • Norther Oy toimii Kelan kuntoutuksen palvelutuottajana koko Lapin alueella. 

OMA VÄYLÄ-työryhmä

Valmentajat

Mika Toivonen

Kuntoutusohjaaja psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ADHD-coach, liikunnanohjaaja

Tutustu