Fysioterapia

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa asiakkaalle haastavia asioita prosessoidaan keskustelemalla.

Lasten ja nuorten psykoterapioissa painottuvat myös toiminnalliset ja kokemukselliset menetelmät omien tunteiden tunnistamisen, ilmaisun ja hallinnan vahvistamiseksi. Psykoterapioissa voidaan tarvittaessa käyttää erilaisia harjoitteita omien ajattelu- ja toimintatapojen tunnistamiseksi ja muutostyöskentelyn sujuvoittamiseksi.

Terapiaan Kelan tukemana

  • Kela myöntää tukea kuntoutuspsykoterapiaan, joka voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. 
  • Norther Oy toimii Kelan kuntoutuspsykoterapian palvelutuottajana koko Lapin alueella. 

Terapeutit