Fysioterapia

fysioterapeuttinen ratsastusterapia

Fysioterapeuttinen ratsastusterapia - kokonaisvaltaista kuntoutusta

Fysioterapeuttinen ratsastusterapia on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti yhdessä tekevät töitä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hevonen tuottaa kävellessään noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia. Selässä istujaan siis kohdentuu ihmisen kävelymallia simuloiva harjoitusvaikute, jota terapeutti voi vielä tehostaa ohjaamalla joko käsillään tai kehotuksillaan. Kun tähän vielä lisätään hevosen lämpö, joka on 1,5 astetta ihmisen ruumiinlämpöä korkeampi, saadaan aikaan vaikutus, jota on mahdoton jäljitellä mekaanisesti.

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta sekä antaa stimulaatiota vahvasti myös tuntoaistijärjestelmiin. Lisäksi myös muut aistijärjestelmät saavat paljon viestitietoa. Nämä aistimukset auttavat ihmistä parantamaan tietoisuutta omasta kehosta sekä sen suhteesta ympäristöön ja tilaan ja näin liikkeiden suunnittelu ja ohjaus paranevat.


Terapollet

Fysioterapeuttista ratsastusterapiaa NorTher Oy:n tiloissa tuottaa Terapollet / ft-rt Sirpa Lehtinen Bohm.

040 7642946

sirpa@terapollet.fi

Terapeutit