Fysioterapia

Perhe- ja pariterapia

Perheterapia on psykoterapian muoto, jonka tavoitteena on perheen sisäisen / puolisoiden välisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttuminen ja myönteisten voimavarojen löytäminen perheenjäsenten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Perheterapiaa ja pariterapiaa käytetään joko itsenäisenä hoitomuotona tai muiden psykoterapioiden tukihoitona. Esimerkiksi lapsen tai nuoren yksilöpsykoterapian tueksi tarvitaan usein perheen osallistumista hoitoprosessiin. Perheterapeutilla on oltava Valviran hyväksymä perheterapiakoulutus. 

Terapiaan Kelan tukemana

  • Kela myöntää tukea kuntoutuspsykoterapiaan, joka voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. 
  • Norther Oy toimii Kelan kuntoutuspsykoterapian palvelutuottajana koko Lapin alueella. 

Terapeutit