TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia NorTherilla

NorTher toimii Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (toimintaterapia) palveluntuottajana Lapin vakuutuspiirin alueella.

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen.

Toimintaterapiasta hyötyvät lapset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vajaakuntoiset työikäiset, ikääntyvät henkilöt ja henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut sairauden tai vammautumisen vuoksi.

Toimintaterapiaan hakeudutaan lääkärin lähetteellä, Kelan, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Toimintaterapiaan voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana.

Toimintaterapiapalvelu sisältää arvioinnin ja terapiajakson, joiden toteutuksesta vastaa laillistettu toimintaterapeutti. Terapiajakson aikana asiakas harjoittaa tavoitteellisesti valmiuksiaan ja taitojaan, joita hän tarvitsee omassa arjessaan. Toimintaterapia voi toteutua Hallituskadun toimitiloissa, asiakkaan omassa toimintaympäristössä kuten päiväkodissa, koulussa, kotona ja asiointikäynnillä, asiakaskunnan tiloissa osana hoidollista työryhmää tai Terapiakeskuksessa Norvajärvellä.

Yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa on luonteva osa terapian sisältöä ja toteutuneesta terapiasta laaditaan palaute asiakkaalle ja lähettävälle taholle. 

Terapiaan Kelan tukemana

  • Olet oikeutettu Kelan tukemiin terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.
  • Kelan terapiaa varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa hoitava lääkärisi julkisessa terveydenhuolloss
  • Norther Oy toimii Kelan kuntoutuksen palvelutuottajana koko Lapin alueella. 

Toimintaterapeutit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.