Fysioterapia

laku-perhekuntoutus

LAKU - perhekuntoutusta Norther Oy:llä

monimuotoista kuntoutusta 7 - 15 vuotiaille ja heidän perheilleen

LAKU-perhekuntoutus on Kelan kustantamaa moniammatillista kuntoutusta.

Kuntoutus on suunnattu 7 – 15-vuotiaille lapsille, joilla on

 • neuropsykiatrisia haasteita
 • vaikeuksia arjessa, esim. päiväkodissa, koulussa tai kotona
 • mahdollisesti myös käytös- ja tunne-elämän vaikeuksia, jotka liittyvät lapsen neuropsykiatrisiin haasteisiin. 

Kuntoutus sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti

 • perhetapaamisia arkiympäristössä
 • lapsen yksilötapaamisia
 • yhteistyötä verkoston kanssa
 • etäkontakteja Virtu-kuvayhteyden kautta
 • viisi lastenryhmää ja viisi läheistenryhmää

LAKU – työryhmään kuuluvat:

 • kuntoutuslääkäri
 • kuntoutusohjaaja
 • psykologi
 • sosiaalityöntekijä

Tarpeen mukaan myös

 • neuropsykologi
 • toimintaterapeutti
 • puheterapeutti
 • fysioterapeutti
 • erityisopettaja
 • liikunnanohjaaja

Miten haen LAKU-kuntoutusta?

Kuntoutusta haetaan toimittamalla Kelaan KELA:n 

 • Kuntoutushakemus KU132. Palveluntuottajaksi merkitään NorTher Oy
 • B-lausunto (tai vastaava) lapsen hoitavalta lääkäriltä

Kuntoutuksen kesto on 18 kk

LAKU -työryhmä

Mika Toivonen

Kuntoutusohjaaja psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ADHD-coach, liikunnanohjaaja

Tutustu