Taru Ijäs-Kallio

Sosiaalipsykologi (YTT)

  • Aineenopettaja
  • Sairaanhoitaja
  • LAKU-perhekuntouttaja
  • Nuotti-valmentaja
  • Oma Väylä -valmentaja
  • Psykoterapeutti-koulutuksessa

Puh.050 550 2261
taru.ijas-kallio@norther.fi

Asiakasasioissa yhteydenotot toimistoon puh. 050 5554763

Tarulla on monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveysalalta ja
eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden kanssa työskentelystä.
Moniammatillista kuntoutusyhteistyötä Taru on tehnyt mm.
vammaispalveluiden sosiaalityössä, lastensuojelussa sekä
terveydenhuollon sosiaalityössä.

Asiakastyön lisäksi Tarua kiinnostaa myös tutkimus, opetus ja opiskelu.
Vuonna 2011 Taru väitteli Tampereen yliopistossa sosiaalipsykologian
alalta. Väitöstutkimuksen aihe oli lääkärin ja potilaan välinen
vuorovaikutus, erityisesti potilaan mahdollisuudet ja tavat osallistua
hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Väitöksen jälkeen Taru on ollut
mukana mielenterveyspalveluiden tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

NorTherilla Taru toimii kuntouttajana ja valmentajana
LAKU-perhekuntoutuksessa, Nuotti-valmennuksessa sekä Oma Väylä
-kuntoutuksessa. Lisäksi Taru opiskelee aikuisten psykodynaamiseksi
psykoterapeutiksi Oulun yliopistossa