Neuropsykiatrinen kuntoutus / kuntoutusohjaus

Neuropsykiatrinen kuntoutus / kuntoutusohjaus on kuntoutujan omassa toimintaympäristössä toteutuvaa terveydenhuollon toimintaa, jossa on valmennuksellinen, pulmia ennaltaehkäisevä, kuntoutujan arkeen jalkautuva työote.  Työskentelyn tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn ja arjen hallinnan vahvistaminen sekä opiskelu- tai työkyvyn parantaminen. Kuntoutukseen osallistuu kuntoutujan lisäksi usein kuntoutujan perhe ja muu lähiverkosto. NorTher Oy:ssä neuropsykiatrista kuntoutusta / kuntoutusohjausta tarjoaa pitkän työkokemuksen omaava NEPSY-asiantuntija, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, liikunnanohjaaja Mika Toivonen (Arctic Coaching).

Neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta / kuntoutusohjauksesta hyötyvät lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on neuropsykiatrinen häiriö tai sen suuntaisia oireita, sekä heidän perheensä ja muu lähiverkostonsa. Neuropsykiatrista kuntoutusta tarvitaan silloin, kun lapsella, nuorella tai aikuisella on todettu sosiaalisen vuorovaikutuksen ja / tai opiskelu- ja toimintakyvyn ongelmia ja kun perhe tarvitsee tukea kasvatustyössään. Kuntoutukseen ohjaustuvilla henkilöillä voi olla myös muita psyykkisiä haasteita, kuten tunne- ja käytöshäiriö, syömishäiriö, oppimiskyvyn häiriö, masennus, tai ahdistuneisuushäiriö.  

Neuropsykiatrinen kuntoutus toteutuu yksilö-, perhe- tai ryhmäkuntoutuksena. Tarvittaessa kuntoutusohjaajan työparina toimii psykologi, psykoterapeutti, perheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Asiantuntijapalvelu

Asiantuntijapalvelu on kunnalle (terveystoimi, sosiaalitoimi, sivistystoimi) tarjottavaa konsultaatiota ja / tai asiakastyötä NEPSY-asiakkaiden ja heidän verkostojensa parissa. Työ voi olla konsultatiivista, ennaltaehkäisevää työtä, arviointia ja ohjausta sekä kuntouttavaa työtä. Työ voidaan toteuttaa perheissä, koulussa, päiväkodilla tai vastaanotolla. Palvelu räätälöidään asiakaskunnan tarpeen ja toiveen mukaisesti.

Koulutukset

NEPSY-koulutuksia asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kerro toiveesi ja pyydä tarjous.

 

Mika Toivonen (Arctic Coaching)

psykiatrinen sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ADHD-coach, liikunnanohjaaja

NUOTTI-valmentaja

puh. 040 8677403

mika.toivonen@norther.fi

Mika on pitkän linjan NEPSY-asiantuntija, joka työskentelee joustavasti ja sujuvasti kuntoutujan, perheen, muun lähiverkoston sekä yhteistyötahojen kanssa kuntoutujan toimintakyvyn vahvistamisen ja arjen sujuvoittamisen tavoittein. Kuntoutuksen onnistumiseksi Mika jalkautuu usein kuntoutujan kotiin, päiväkodille tai kouluun ja on mukana kuntoutujan arjessa toimivia ratkaisukeinoja etsien. 

Mika on toiminut yli viidentoista vuoden ajan kuntoutusohjaajan ja tiimivastaavan tehtävissä Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehityshankkeissa (ODL) kehittäen mm. erityislasten perhekuntoutusta ja vuorovaikutustaitojen ryhmäkuntoutusta. Mikalla on vahva osaaminen erityislasten kohtaamiseen ja ohjaamiseen, neuropsykiatristen lasten ja nuorten kuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä vanhempien ja päiväkodin / koulun kanssa. Mika on toteuttanut kuntoutusohjausta myös neuropsykiatrisille nuorille aikuisille ja työikäisille ja toiminut konsultaatioapuna neuropsykiatristen kuntoutuspolkujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Mika harrastaa monipuolisesti urheilua, mm. kuntosalilla treenaamista, lenkkeilyä, tennistä ja alppihiihtoa. Mika tuo neuropsykiatriseen yksilö- ja ryhmäkuntoutukseen mielellään myös liikunnallisuuteen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyviä elementtejä.