Lääkinnällinen kuntoutus, perheterapia

Käyntiosoite:

Hallituskatu 20 B (2. kerros)

96200 Rovaniemi 

Sijaintimme

 

Postiosoite:

NorTher Oy

PL 8

96101 ROVANIEMI

norther@norther.fi

Perhe- ja pariterapeutti Päivi Nuutinen

NorTher Oy:n tiloissa perhe- ja pariterapiaa tarjoaa  sairaanhoitaja, psykoterapeutti, perheterapeutti, pariterapeutti Päivi Nuutinen

puh. 040 7697104  

paivi.nuutinen@pp6.inet.fi

Päivillä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä lasten-, aikuisten ja vanhuspsykiatrisissa toimintayksiköissä. Työskentely koostuu yhteistyöstä yksilöiden-, perheiden-, parien ja erilaisten verkostojen kanssa.

Perhe- ja pariterapiassa tarkastelun kohteena on perheen sisäinen tai puolisoiden välinen vuorovaikutussuhde. Tavoitteena on muutos perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja myönteisten voimavarojen löytämisessä.