Fysioterapia

Luonto- ja eläinavusteista fysioterapiaa kaiken ikäisille
 

Luonnossa liikkuminen ja eläinten elinympäristössä toimiminen tarjoavat monipuolisia
mahdollisuuksia fysioterapeuttiselle kuntoutukselle. Eläinten läheisyys tyynnyttää levotonta,
aktivoi arkaa tai alavireistä. Eläinten läheisyys vähentää stressiä ja lisää motivaatiota kuntouttavaan
harjoitteluun. Luonnossa kulkeminen rauhoittaa ja vahvistaa kuntoutuksen mielekkyyttä.
Luonto- ja eläinavusteinen fysioterapia soveltuu kaiken ikäisille, esimerkiksi työikäisille
neurologisille asiakkaille, psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille (esimerkiksi syömishäiriöisten
nuorten kehonkuvaan liittyvä kuntoutus), ikäihmisille ja muistisairaille. Tarjoamme myös
ryhmämuotoista kuntoutusta: luonto- ja eläinavusteisia motoriikkaryhmiä fysioterapeutin tai fysioja toimintaterapeutin ohjaamina. Fysioterapeuttisten kuntoutustavoitteiden rinnalla luonto- ja
eläinavusteisuuden kautta pyritään vahvistamaan myös kuntoutujan psyykkistä hyvinvointia ja
esimerkiksi työikäisen kuntoutujan liikunnallista aktiivisuutta.
NorTher Oy:llä luonto- ja eläinavusteista
fysioterapiaa tarjoaa fysioterapeutti,
liikunnanohjaaja Niina Suopela. Niina
työskentelee NorTher Oy:n Norvajärven ja
keskustan toimipisteissä ja tekee myös
kotikäyntejä kuntoutujan tarpeen mukaan.
P.040 1922236
 

Fysioterapia

Niina Suopela

 

Fysioterapeutti AMK

Liikunnanohjaaja AMK

puh. 040 1922236
mail: niina.suopela@norther.fi

Niinalla on työkokemusta lasten, työikäisten ja seniorien kanssa työskentelystä. Niinan asiakkaina on ollut tuki -ja liikuntaelinkuntoutujia, neurologisia asiakkaita, veteraaneja sekä myös mm. työikäisiä ja nuoria personal training- asiakkaita.

Niinalla on koulutus- ja työkokemusta TULE -ongelmista (erityisesti selän, olkapään, polven ja lonkan- alue) sekä urheilufysioterapiasta. Lisäksi Niinalla on perehtyneisyyttä ja työkokemusta luontoliikunnan ja soveltavan liikunnan alueilta. Liikunta- ja fysioterapiaryhmien ohjaaminen kuuluu niin ikään Niinan vahvuuksiin.

Niina työskentelee NorTher Oy:n keskustan ja Norvajärven toimipisteissä ja tekee lisäksi kotikäyntejä.