Päivi Riekki

Puheterapeutti

Paikkakunnat: Rovaniemi ja Salla

Vanhempainvapaalla

  • OPT I, OPT II ja OPT syöminen- koulutettu.

paivi.riekki@norther.fi 

Asiakasasioissa yhteydenotot toimistoon puh. 050 555 4763

Päivillä on kokemusta lasten puheen kielen ja kommunikaation
arvioinnista ja kuntoutuksesta. Päivi on työskennellyt vuodesta 2009
lähtien perusterveydenhuollossa ja 2021 lähtien yksityisellä sektorilla.

Päivi työskentelee eri-ikäisten lasten kanssa. Hänellä on paljon kokemusta viivästyneestä puheen ja kielen kehityksestä, kielellisestä erityisvaikeudesta ja epäselvän puheen kuntoutuksesta. 

Lisäkoulutuksia Päivi on käynyt mm. puheen sujuvuuden (änkytys ja sokellus), epäselvän puheen, valikoivan puhumattomuuden ja syömisen taitojen kuntoutukseen liittyen. Päivi on perehtynyt myös leikin käyttämiseen puheterapian välineenä.