Mirja-Liisa Pulju

Puheterapeutti

Rovaniemi, Kemijärvi

  • Neuropsykiatrinen valmentaja
  • OPT I ja OPT II -koulutettu

puh. 040 192 3070
mirja-liisa.pulju@norther.fi

Asiakasasioissa yhteydenotot toimistoon puh. 050 555 4763

Mirja-Liisalla on laaja-alaista kokemusta aikuisten ja lasten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisyn, arvioinnin ja kuntoutuksen alueelta. Hän on työskennellyt vuodesta 1996 alkaen sekä yksityisellä sektorilla että myös perusterveydenhuollon alalla.

Mirja-Liisa on kouluttautunut neuropsykiatristen kommunikaatiohäiriöiden kuntoutukseen. Hän on hankkinut täydentävää koulutusta kuvakommunikoinnista sekä mm. verbaalisesta dyspraksiasta. Mirja-Liisa on perehtynyt autismin kirjoon ja kehitysvammaisuuteen liittyviin kommunikointivaikeuksiin sekä puheen ja kielen kehityksen erityisvaikeuksiin (dysfasia) soveltuviin menetelmiin ja työskentelytapoihin. Hänellä on kokemusta myös viivästyneen puheen kehityksen sekä puheen tuottoon liittyvien häiriöiden kuntouttamisesta (fonologiset äännehäiriöt, artikulaatiohäiriöt).

Monipuolista perehtyneisyyttä Mirja-Liisalla on myös oppimis- ja lukihäiriöiden riskitekijöiden arviointiin, tutkimiseen ja terapointiin