Emilia Saavalainen

Puheterapeutti

Tervola, Kemi, Keminmaa

Puh. 041 3123499
emilia.saavalainen@norther.fi

Emilia on valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2020 ja toimii tällä hetkellä puheterapeuttina Meri-Lapin alueella.

Hän on työskennellyt monen ikäisten asiakkaiden parissa, mutta tällä hetkellä hänen työnsä painottuu lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin kuntoutukseen. Kokemusta Emilialla on myös lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista. Osaamistaan Emilia päivittää ja laajentaa säännöllisesti täydennyskoulutuksissa.

Lisäkoulutusta Emilia on hankkinut muun muassa puheen ymmärtämisen vaikeuden kuntouttamisesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä. Kokemusta Emilialla on erityisesti kielellisten vaikeuksien, äänteellisen kehityksen ja puhemotoriikan haasteiden kuntoutuksesta.