Emilia Juntunen os. Saavalainen

Puheterapeutti

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Rovaniemi, Tervola, Kemi, Keminmaa

puh. 041 312 3499
emilia.saavalainen@norther.fi

Asiakasasioissa yhteydenotot toimistoon puh. 050 555 4763

Emilia on valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2020 ja toimii tällä hetkellä puheterapeuttina Meri-Lapin alueella.

Hän on työskennellyt monen ikäisten asiakkaiden parissa, mutta tällä hetkellä hänen työnsä painottuu lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin kuntoutukseen. Kokemusta Emilialla on myös lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista. Osaamistaan Emilia päivittää ja laajentaa säännöllisesti täydennyskoulutuksissa.

Lisäkoulutusta Emilia on hankkinut muun muassa puheen ymmärtämisen vaikeuden kuntouttamisesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä. Kokemusta Emilialla on erityisesti kielellisten vaikeuksien, äänteellisen kehityksen ja puhemotoriikan haasteiden kuntoutuksesta.