Eeva-Maija Mylläri-Figuerola

Psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti (YET, kela-pätevyys), EMDR 1 –taso, hypnoosi

puh. 050 460 1444 (Klo 16 jälkeen)

eeva-maija@norther.fi

Eeva-Maija on toiminut aikuispsykiatrian parissa yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 alkaen. Hän soveltaa terapiatyössään perus-kognitiivisen työotteen ohella mm. skeematerapeuttisia ja mindfulness -lähestymistapoja.

Eeva-Maija on käynyt EMDR 1-tason koulutuksen (eye movement desensitization and reprosessing, silmänliiketerapia), joka antaa valmiuksia yksinkertaisen, komplisoitumattoman trauman hoitoon. Eeva-Maija käyttää myös hypnoosia tilanteen mukaan ja soveltuvin osin. Parhaiten Eeva-Maijan tavoittaa puhelimitse klo 16 jälkeen.