Sari Marttila

Toimintaterapeutti Sari Marttila

Sari Marttila


Toimintaterapeutti AMK


(Rovaniemi, Salla)

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö -täydennyskoulutettu

SeMoCo-koulutettu

Sherborne-koulutettu 

puh. 0503567878

sari.marttila@norther.fi

 

Sari on valmistunut toimintaterapeutiksi Helsingissä vuonna 2012. Hän on työskennellyt perusterveydenhuollossa, lastensuojelussa ja vuodesta 2015 alkaen Sari on toteuttanut lasten ja nuorten toimintaterapiaa Kelan, kuntien ja sairaanhoitopiirien asiakkaille. Vuosien aikana kokemusta on kertynyt monipuolisesti lasten ja nuorten toimintaterapian toteuttamisesta yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

Sari on syventänyt osaamistaan asiakkaiden tarpeiden mukaan (mm. tunnetaidot, nepsy, taiteellinen ilmaisu, haastava käyttäytyminen, sensomotoriikka). Sarin työssä on painottunut viime vuosina luonto- ja eläinavusteisuus ja Sari on suorittanut Koirat Kasvatus- ja Kuntoutustyössä & JAMK:n täydennyskoulutuksen v.2018. Sarin mukana töissä kulkee kuntoutuskoiraoppilas griffon Selma (sove -20) ja labradorinnoutaja Wiola (sove ja työnäyttö -21). Sari ja Wiola ovat siis virallinen kuntoutuskoirakko.

Sarin työote on myönteinen ja vahvuuksia painottava, hän kokee tärkeänä asiakkaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen rakentumisen sekä yhteistyön lapsen lähiympäristön kanssa.