Sari Marttila

Toimintaterapeutti Sari Marttila

Sari Marttila


Toimintaterapeutti AMK


(Rovaniemi, Sodankylä ja Tervola)

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö -täydennyskoulutettu

SeMoCo-koulutettu

Sherborne-koulutettu 

puh. 040 1922433 

sari.marttila@norther.fi

Sari on valmistunut toimintaterapeutiksi Helsingissä vuonna 2012. Hän on työskennellyt sekä yksityisellä sektorilla palveluntuottajana, että julkisella sektorilla sairaalassa, terveyskeskuksessa ja lastensuojelussa. Sarilla on paljon kokemusta työskentelystä sellaisten lasten kanssa, joilla on sensomotoristen perusvalmiuksien, hieno- ja visuomotoriikan, visuaalisen hahmottamisen sekä tarkkaavuuden ja tunnesäätelyn pulmia. Yksilöterapian lisäksi Sari on toteuttanut myös ryhmämuotoista toimintaterapiaa. Sari on syventänyt osaamistaan Sherborne-, SeMoCo- ja Kosketuksen Taikaa -koulutuksissa sekä osallistunut koulutuksiin koskien mm. tietoista läsnäoloa, ADHD:ta, aistisäätelyä, kehollisuutta sekä monikulttuurista terapiatyötä. Sarille tärkeintä toimintaterapeuttina on asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus. Sari hyödyntää mielellään työssään luonto- ja eläinavusteisuutta.