Perhe- ja pariterapeutti Anu Pallari

Psykoterapeutti Anu Pallari

Psykoterapia- ja psykologipalvelu Olka

Anu Pallari

Psykologi, psykoterapeutti (ET perhe- ja pariterapia, KELA-pätevyys)

puh: 040-6757 310

sähköposti: anu.pallari@norther.fi

Anun tavoitat parhaiten arkipäivisin klo 17 jälkeen. Voit laittaa Anulle myös tekstiviestin tai sähköpostia.

Anu tarjoaa psykoterapiaa ja lyhytkestoisempaa keskustelu- ja työskentelytukea kuormittavissa elämäntilanteissa.

Anu on toiminut lasten, nuorten ja perheiden kanssa noin 10 vuotta psykiatrialla.

Tällä hetkellä hän työskentelee nuorisopsykiatrian yksikössä.

Anu on laillistettu psykologi v. 2003 ja psykoterapeutti v. 2015 (erityistason perhe- ja pariterapiakoulutus).

Anu opiskelee EMDR-terapeutiksi. EMDR-silmänliiketerapia on terapeuttinen ja asiakaskeskeinen lähestymistapa psyykkisten traumojen hoidossa. EMDR-opinnot antavat valmiuksia yksittäisen, komplisoitumattoman trauman hoitoon. EMDR-terapiaa on käytetty myös esimerkiksi fobioiden,

paniikkioireiden, suorituspaineiden ja surun hoitoon.

Psykoterapiatyössä Anun lähestymistapoja ovat mm. dialogisuus ja narratiivisuus. Avoin, arvostava ja

kuunteleva ilmapiiri mahdollistaa erilaisten näkemysten tutkimisen, monitarinaisuuden, kuulluksi tulemisen kokemuksen, uudenlaisen ymmärryksen rakentumisen ja voimavarojen löytymisen.