Sari Marttila

Toimintaterapeutti AMK

Rovaniemi

  • Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö -täydennyskoulutettu
  • SeMoCo-koulutettu
  • Sherborne-koulutettu

puh. 050 3567 878
sari.marttila@norther.fi

Sari on valmistunut toimintaterapeutiksi Helsingissä vuonna 2012. Hän on työskennellyt uran alkuvuosina perusterveydenhuollossa ja lastensuojelussa lasten ja nuorten toimintaterapeuttina tehden sekä toimintakyvyn arviointia, moniammatillista yhteistyötä että toimintakyvyn edistämistä. Vuodesta 2015 alkaen Sari on toteuttanut
lasten ja nuorten toimintaterapiaa Kelan, kuntien ja sairaanhoitopiirien asiakkaille. Vuosien aikana kokemusta on kertynyt monipuolisesti lasten ja nuorten toimintaterapian toteuttamisesta yksilö- ja ryhmämuotoisesti. 

Sari on syventänyt osaamistaan asiakkaiden tarpeiden mukaan (mm. Neuropsykiatriset sekä tunne- ja aistisäätelyn haasteet 
haastava käyttäytyminen, sensomotorinen sekä luov  työskentelyote). Tällä hetkellä Sari opiskelee psykoterapeuttisia valmiuksia.

Sarin työssä on painottunut viime vuosina luonto- ja eläinavusteisuus
ja Sari on suorittanut koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksen v.2018 (JAMK). Sari on antanut koiransa labradorinnoutaja Wiolan kanssa työnäytön syksyllä 2021 ja he ovat sitä myöten virallinen kuntoutuskoirakko. Mukana töissä kulkee myös
kuntoutuskoiraoppilas griffon Selma (soveltuvuuskoe 2020).

Sarin työote on myönteinen ja vahvuuksia painottava, hän kokee
tärkeänä asiakkaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen rakentumisen sekä yhteistyön lapsen lähiympäristön kanss .