Niina Lundman

Toimintaterapeutti AMK

(Rovaniemi, Kemijärvi, Salla)

  • Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö -täydennyskoulutettu
  • M-Fun (Miller Function & Participation Scales) -arviointimenetelmäkoulutettu

Puh. 040-1988319
niina.lundman@norther.fi

Niina on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2015 ja työskennellyt monipuolisesti eri ikäisten ja erilaisten asiakkaiden kanssa, aikuispsykiatriasta neurologisiin häiriöihin ja muistisairaiden päivätoiminnasta alle kouluikäisten lasten arviointiin ja kuntoutukseen. Niina on perehtynyt lasten hahmottamisen ja hienomotoriikan arviointiin. (Arviointimenetelminä mm. Beery VMI, TVPS-3, MAP sekä M-Fun) ja hän on kiinnostunut aikuisten neurologisten sairauksien kuntoutuksesta. Niinan erityisosaamisalueita ovat ilmaisutaito (draama) ja musiikki (kitaran ja rumpujen soitto). Työssään Niina pyrkii huomioimaan asiakkaan omat toiveet ja tarpeet ja toteuttamaan toimintaterapiaa niiden pohjalta. Niinan mukana töissä harjoittelee australianpaimenkoira Tofty.